Het IP2022

Coteq Netbeheer heeft hard gewerkt aan het investeringsplan 2022 (IP2022) waarin we je informeren over onze plannen om onze energievoorziening in de regio te onderhouden en uit te breiden. Het geschikt maken en houden van ons netwerk voor (duurzame) energie en de veranderende energiemarkt lopen als een rode draad door ons plan heen. Ons investeringsplan is begin april 2022 definitief vastgesteld.

Download het IP2022 van Coteq (nieuw tabblad opent zich)

Download de tabellen in Excel

Bekijk ook de investeringsplannen van voorgaande jaren.

Contract bekijken

Toetsing ACM

De wet vraagt een grotere mate van detail van het investeringsplan en regelt ook dat de ACM het toetst. Wij bieden ons investeringsplan een bepaalde periode aan het publiek aan ter consultatie. De zienswijzen die we ontvangen voegen we vervolgens toe als bijlage. We bieden daarna ons investeringsplan aan bij de ACM. Na toetsing door de ACM stellen we het plan definitief vast.

Neem contact met ons op

Meer informatie

Bekijk het bericht van Netbeheer Nederland of neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde vragen

Wat is een investeringsplan?

Een investeringsplan informeert je over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van een netbeheerder.

Lees meer
Waarom stelt Coteq een investeringsplan op?

Een investeringsplan informeert je over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van een netbeheerder.

Lees meer
Alle algemene FAQs