De bovenliggende netbeheerder Enexis van Coteq Netbeheer heeft op 17 augustus 2023 transportschaarste afgekondigd op de stations Almelo Mosterdpot en Oldenzaal. Vanaf nu is er op deze stations geen transportcapaciteit voor afname meer vrij voor grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère). Met dit bericht doet Coteq Netbeheer een vervolgmelding op de vooraankondiging van Enexis conform artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid van de Netcode Elektriciteit.

Voor de inhoud van de vooraankondiging van Enexis verwijst Coteq naar het bericht op de website van Enexis (de pagina opent in een nieuw tabblad). Eerder kondigde Enexis transportschaarste af voor Almelo Urenco.

Wat is er aan de hand?

Het elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt. Zo elektrificeren steeds meer bedrijven met bijvoorbeeld een elektrische boiler en elektrisch vervoer. Ook zien we een enorme groei van het aantal zonneparken. Daarnaast is er een stijging van het aantal zonnepanelen en warmtepompen bij kleinverbruikers. Deze snelle groei zorgt ervoor dat op de stations Almelo Mosterdpot en Oldenzaal de maximale transportcapaciteit in ons net voor afname voor grootverbruik is bereikt. Komende maanden gaat Enexis samen met ons onderzoeken wat de mogelijkheden voor congestiemanagement zijn om op deze stations extra transportcapaciteit vrij te maken.

Impact op Coteq-gebied

Dat betekent dat we tijdens het onderzoek voor de stations Almelo Mosterdpot en Oldenzaal geen transportcapaciteit voor afname door grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère) meer kunnen aanbieden. Voor Almelo Urenco geldt dit ook nog steeds. In Goor is nog wel (beperkt) capaciteit beschikbaar. We adviseren onze grootverbruikklanten wel om na te gaan of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, voordat ze hun eventuele plannen daadwerkelijk gaat realiseren.

Vanwege een sneller dan voorspelde groei van duurzame opwek was in Almelo, Oldenzaal en Goor al geen extra transportcapaciteit meer voor teruglevering beschikbaar, door een knelpunt bij de bovenliggende netbeheerder TenneT. De verwachting is dat het congestieonderzoek eind dit jaar afgerond is.

Wat betekent dit concreet voor onze grootzakelijke klanten?

  • Heb je momenteel geen extra capaciteit nodig? Dan zijn er geen gevolgen.
  • Heb je een nieuwe aansluiting of verzwaring aangevraagd en de offerte al getekend? Dan blijft de afspraak geldig.
  • Heb je een offerte ontvangen, maar deze nog niet getekend? Deze blijft geldig tot en met de vervaldatum van de offerte.
  • Heb je voor jouw aansluiting gecontracteerd vermogen met Coteq afgesloten? Dan mag je het vermogen niet meer overschrijden. Wij vragen je om de bedrijfsvoering hierop aan te passen om te voorkomen dat er schade aan het elektriciteitsnet ontstaat.
  • Als je een verzoek indient voor het verhogen van het gecontracteerd vermogen, een offerte aanvraagt voor het verzwaren van je aansluiting of een nieuwe aansluiting met transportcapaciteit aanvraagt, dan kom je op een interesselijst. Enexis en Coteq doen ondertussen onderzoek naar congestiemanagement. Begin 2024 verwachten we de eerste resultaten. Daarna informeren wij je over de uitkomst en wat de gevolgen voor je zijn.

Het maximale uit het net halen

We stemmen met congestiemanagement de vraag en het aanbod van elektriciteit met elkaar af. Deelnemers krijgen hiervoor een financiële vergoeding. Met congestiemanagement halen we het maximale uit het elektriciteitsnet. Als meerdere grootverbruikers meewerken, creëren we mogelijk extra ruimte, zodat andere bedrijven misschien alsnog aan te sluiten zijn. We zetten congestiemanagement in totdat netuitbreiding gerealiseerd is. Heb je regelbaar vermogen dat flexibel in te zetten is en interesse om deel te nemen? Geef je interesse dan door via de website Partners in Energie.

Meer informatie

Wij begrijpen dat dit bericht mogelijk een teleurstelling is. Zeker wanneer je plannen hebt om uw huidige elektriciteitsaansluiting te wijzigen of wanneer je denkt aan een nieuwe aansluiting in de nabije toekomst. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de servicedesk via 0546 – 833 666. E-mailen kan ook via info@coteq.nl.

Achtergrondinformatie

Meldingen en informatie Enexis Netbeheer (pagina's openen in een nieuw tabblad):

Congestiemanagementonderzoeken

Update netcapacaiteit augustus