De publieke netwerkbedrijven die op dit moment ook al de elektriciteits- en gasnetten beheren, bieden de minister aan om de komende jaren bij te dragen aan de versnelde aanleg van warmtenetten. Dat willen netbeheerders samen met de markt doen. Net als bij elektriciteit en gas is goede samenwerking tussen overheden, bouwaannemers, (warmte)leveranciers en warmte-coöperaties essentieel.

De minister geeft aan dat een aantal cruciale randvoorwaarden, zoals financiering, voldoende arbeidskrachten en passende wet- en regelgeving nog georganiseerd moeten worden. Het gaat onder andere om aanpassing van wetgeving zodat netwerkbedrijven ook daadwerkelijk mee kunnen doen binnen de plannen van de minister.

De komende periode gaan we graag met betrokken partijen om de tafel om tot een gezamenlijk aanbod te komen om de versnelling van de warmtetransitie te realiseren.

* Dit bericht is ook gepubliceerd op netbeheernederland.nl.