Om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne-en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen, werken we aan het verzwaren van het bestaande middenspanningsnet in Goor. ​

In totaal wordt in Goor 9 kilometer kabel aangelegd. Een deel van de bestaande kabels en leidingen in de grond wordt vervangen. Op twee middenspanningstations worden nieuwe kabels en leidingen aangesloten.

Verkeersoverlast

De werkzaamheden zijn in het voorjaar gestart. In het eerste kwartaal van 2025 ronden we deze werkzaamheden af. Dat kan betekenen dat je tijdens deze periode om moet rijden. Op meerdere locaties in Goor wordt dan tijdelijk de verkeersituatie gewijzigd: Tussen de Schoolstraat en de Wheeweg in Goor wordt er gegraven en is de weg minder goed bereikbaar. Wij doen er uiteraard alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Goor