Waarom zonnepanelen of windturbines registreren?

Het registreren van een opwekinstallatie zoals zonnepanelen of windturbines is voor iedereen verplicht. We leggen je graag uit waarom dit zo is.

Inzicht in de opwekkers van energie

Als je zelf duurzame energie opwekt en/of teruglevert, dan heeft dit impact op het elektriciteitsnetwerk. We hebben als netbeheerders inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers om goed in te kunnen spelen op de energiestromen in ons land en efficiënt samen te kunnen werken. Het (tijdig) registreren draagt bij aan de betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet en zorgt ervoor dat we tijdig kunnen inspelen op onze investeringen die benodigd zijn.

Wettelijk verplicht

Het registreren van je elektriciteitsopwekker is daarnaast wettelijk verplicht volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Zorg er daarom voor dat je jouw installatie tijdig registreert of laat registreren. Je doet dit als eigenaar bij installaties tot 1 MW zelf of laat een professionele derde dit voor je doen namens jou.

Wist je ook dat het verplicht is om aan te tonen dat jouw installatie voldoet aan de Europese richtlijnen? Dat kan sinds mei 2021 ook via de registratie op energieleveren.nl. Zodra jij het merk en type omvormer hebt ingevuld, wordt automatisch gecheckt of het voldoet. Dan ligt het vervolgens direct vast. Heb je al eerder zonnepanelen aangemeld? Wijzig dan je registratie door het merk/type van de omvormer aan te vullen. De benodigde informatie kun je opvragen bij je installateur. Bekijk ook de meest actuele lijst met goedgekeurde omvormers die je tussen deze documenten van Netbeheer Nederland vindt.

Man uitsnede hand zonlicht

Heb je een grootverbruikaansluiting en ga je bij jouw bedrijf energie opwekken die je niet volledig zelf verbruikt? Dan lever je (in gebieden waar dat mogelijk is) energie terug aan het net en ben je verplicht om deze te (laten) registreren. Heb je nog niet geïnvesteerd in een opwekinstallatie, maar ben je het wel van plan? Lees dan eerst meer over de stappen die je moet zetten die in jouw situatie van toepassing zijn.

Wat te doen als je plannen hebt

Belang van registratie

De landelijke en regionale netbeheerders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van relevante gegevens - zoals energieaansluitingen en elektriciteitsopwekkers - te garanderen. Dit is nodig voor:

  • De veiligheid van het elektriciteitssysteem.
  • De bevordering van de handel in elektriciteit binnen de Europese Unie.
  • De integratie van hernieuwbare energiebronnen.
  • Een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

Jouw registratie draagt hier dus aan bij! Je dient dan ook de installatie zelf te registreren op www.energieleveren.nl, zodat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Jouw exacte installatie is dan bekend bij ons en de bovenliggende netbeheerders. Deze registratie geeft ons meer informatie over wat er achter de meter gebeurt. Zo is vaak het geïnstalleerde vermogen groter dan het gecontracteerde transportvermogen; dit wordt dus dankzij de registratie inzichtelijk, wat ons helpt het netwerk veilig te houden.

Meer informatie?

Wij hopen je met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd en dat je jouw installatie registreert op www.energieleveren.nl. Heb je nog vragen? Stuur dan gerust een e-mail naar netbeheer@coteq.nl of bel tussen 8:00 en 17:00 uur van maandag tot en met vrijdag 0546-836 666. Op www.coteqnetbeheer.nl/terugleveren-grootverbruik vind je meer informatie over terugleveren van opgewekte elektriciteit.


Gerelateerde veel gestelde vragen

Hoe moet ik zonnepanelen of een andere opwekinstallatie registreren?

Het registreren van zonnepanelen of bijvoorbeeld windturbines regel je in de meeste gevallen via energieleveren.nl. Ontdek meer over hoe dit werkt.

Lees meer
Wat is een zuivere terugleveraansluiting (ZTL)?

Een zuivere terugleveraansluiting is bedoeld voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit op het openbare elektriciteitsnet vanuit een gezamenlijke opwekinstallatie. Lees verder voor meer informatie over een zuivere terugleveraansluiting.

Lees meer