Een uitleesstoring is een storing waarbij er geen communicatie kan plaatsvinden tussen de app of je verbruiksmanager en de slimme meter. Dat betekent dus dat de slimme meter niet automatisch de meterstanden doorgeeft. De oorzaken van een uitleesstoring verschillen.

Alle vragen over uitleesstoringen