Groengas is een duurzame variant van aardgas en wordt geproduceerd uit groente-, fruit-, tuinresten, slib, agrarische reststromen en mest. Het grote verschil met fossiel aardgas is dat groengas volledig circulair en altijd beschikbaar is. Het groengas kan rechtstreeks op het gasnet worden ingevoed. De afgelopen jaren is landelijk, maar ook in ons verzorgingsgebied, steeds meer groengas geproduceerd. Dat is een goede zaak, want dat betekent dat we minder aardgas nodig hebben. De consument merkt hier niets van, want het groengas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan gewoon gebruikt worden in je cv-ketel of gasfornuis. In de energietransitie heeft groengas dan ook een belangrijke functie. We blijven daarom continu investeren in onze gasnetten, om er nu en straks voor te zorgen dat er voldoende capaciteit is op ons gasnet om het geproduceerde groengas op te kunnen nemen. In het landelijk gebied in ons verzorgingsgebied is in de energietransitie een grote rol weggelegd voor de toepassing van groengas.

Landelijk stijgt aandeel groengas, maar de groei vlakt af

Cijfers van Netbeheer Nederland laten zien dat de productie van groengas in Nederland in 2022 is gestegen naar 230 miljoen kuub. Dit staat gelijk aan 2,25 TWh. Dat is een groei van 4% ten opzichte van 2021 (221 miljoen kuub). De landelijke ambitie is een jaarlijkse toename van 31%. Er is dan ook een forse versnelling nodig om de doelstelling voor 2030 te halen. In het Platform Groen Gas spreekt het kabinet de ambitie uit het groengas volume te laten groeien tot 2 miljard kuub (2 BCM) in 2030. De zeer beperkte toename van vorig jaar is zorgwekkend, gezien de grote rol die groen gas moet gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening.

Redenen voor de afgevlakte groei

De afgevlakte groei is vorig jaar ontstaan doordat enkele invoeders een tijdelijke dip hebben ervaren door overnames of zijn gestopt omdat invoeding niet rendabel bleek na beëindiging van de SDE-subsidie. Ook prijsstijgingen en grote verschillen in Europese subsidiering van biogrondstoffen dragen bij aan de afgenomen groei. Ten slotte heeft de doorlooptijd van drie tot acht jaar - van aanvraag tot realisatie van de bouw van een installatie - een negatieve uitwerking op de productie van groen gas.

Optimistisch vooruitzicht

Toch zijn er zeker redenen voor optimisme. Het aantal invoeders en de aanvraag naar nieuwe vergunningen in Nederland nemen gestaag toe. Om alle initiatieven, innovaties en daarmee de opschaling van groengas te realiseren, werkt het Platform Groen Gas samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan verschillende stimuleringsinstrumenten zoals de bijmengverplichting.