We geven door middel van het IP2022 inzicht in de te verwachten ontwikkelingen in de energietransitie en welke investeringen daarvoor én voor het reguliere beheer en onderhoud van de netten nodig zijn. Lees meer over de totstandkoming van het plan of bekijk het direct via onderstaande links:

​Excellent netbeheer staat bij ons centraal en we behoren al jaren tot de netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid. Dit realiseren we niet alleen door slim te investeren in de kwaliteit van onze energienetwerken en in onze mensen, maar ook door onze dienstverlening te blijven aanpassen aan de externe behoefte. Hoe dat precies in elkaar steekt, lees je in ons plan.

Zonnepaneel groot Rohofstraat

Energiesysteem van de toekomst

Wij werken hard aan het huidige energiesysteem en treffen samen met de andere netbeheerders ook voorbereidingen voor het energiesysteem van de toekomst. We willen tenslotte dat onze klanten nu én later kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur.

Samen de energietransitie versnellen

Wij spelen een actieve rol in het verduurzamen van de energievoorziening in het oosten van Nederland. Onze energienetwerken zijn cruciaal voor de voortgang van de energietransitie. De kennis binnen onze organisatie over het energiesysteem is essentieel bij de planvorming.

Als netbeheerder dragen we proactief bij aan verschillende trajecten om de informatie over onze netten en de kennis van het energiesysteem in te brengen. We zijn partner bij de twee Regionale Energie Strategieën (RES’en) in Overijssel, ondersteunen gemeenten bij het vormen van de transitievisies warmte en brengen partijen bij elkaar om innovaties en verduurzamen te versnellen.

Samen versnellen we de energietransitie, samen vol energie naar morgen!