Veiligheid

De gegevens over zonnepanelen en windmolens worden automatisch vanuit CERES ingeladen in andere systemen die we bij Coteq en andere onderdelen van Cogas gebruiken. Zo verandert de status 'levering' bijvoorbeeld in 'levering en teruglevering' als ergens zonnepanelen worden geplaatst. Eric Trijbels is project- en programmamanager binnen de Cogas groep en is samen met andere collega’s druk bezig geweest met deze migratie. Hij vertelt hoe belangrijk dit soort informatie vanuit CERES voor ons is. "Monteurs van Cogas die aan het elektriciteitsnetwerk van Coteq werken, weten dan ook waar ook elektriciteit wordt teruggeleverd. Als ze de hoofdschakelaar omhalen, moeten ze zeker weten dat de stroom er echt af is, en dat er niet ook nog een zonnepaneel is die elektriciteit teruglevert."

Automatisch

Bij Coteq gebruiken een aantal collega’s CERES direct. Zij raadplegen de data en versturen brieven wanneer gegevens in het systeem worden gewijzigd. Miranda Bos: “Het voordeel is dat we veel sneller actuele data hebben.” Miranda zette voorheen bijvoorbeeld bepaalde data periodiek over uit het oude register naar de systemen die andere collega’s raadplegen. “Dit gebeurt nu automatisch iedere nacht.”

Voorspellingen

Het helpt ons bovendien in het versnellen van de energietransitie, de overgang naar een duurzame energievoorziening. Miranda: “De data over zonnepanelen en windmolens kan nu ook naar de voorspellingsmodule gaan.” Deze tool voorspelt de groei van duurzame energie. “Als je weet waar meer zonnepanelen komen, bijvoorbeeld in welke wijken, kun je daar rekening mee houden bij het beheren van het netwerk. Die data is steeds belangrijker.”

Netwerk in conditie

De migratie naar CERES zorgt voor een verbeterde beschikbaarheid van waardevolle data. We gebruiken dit soort gegevens om ons netwerk in topconditie te houden en het voor te bereiden op een toekomst met duurzame energie. Het helpt ons tegelijkertijd het werk een stuk veiliger te maken.