Wie mag de gasaansluiting verwijderen en waarom?

Bij het verwijderen van een aansluiting wordt er gewerkt aan gasleidingen. Vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt en de voorschriften die hiervoor gelden mag dit uitsluitend uitgevoerd worden door Coteq Netbeheer of de door Coteq aangewezen aannemers. Zij werken via de voorschriften die gericht zijn op een veilige uitvoering voor klant en medewerker, zoals vastgelegd in normen en de Veiligheidsinstructie Aardgas.