In Overijssel is op er op veel plaatsen al langer een gebrek aan beschikbare transportcapaciteit voor de levering van elektriciteit en zijn er wachtlijsten voor grootverbruikers ontstaan. Netbeheerders TenneT. Enexis en Coteq maken nu bekend dat ook op de plaatsen waar nog wel ruimte op het net is, deze bijna vergeven is. Particulieren en andere klanten met een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3x80 ampère) kunnen in de provincie nog worden aangesloten. Op dit moment is er alleen nog beperkte ruimte voor afname in Goor. We adviseren onze grootverbruikklanten om na te gaan of er nog voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, voordat ze hun eventuele plannen daadwerkelijk gaat realiseren.

Extra analyse

Omdat op dit moment circa 90 procent van de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnet in Overijssel is vergeven, maakt TenneT een verdiepende analyse van de situatie op het net. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen op het hoogspanningsnet en de verwachte ontwikkelingen op de regionale netten, die verbonden zijn met het netwerk van TenneT.

Productie van wind- en zonnestroom

Net als in veel andere gebieden in Nederland heeft de productie van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen ook in Overijssel het afgelopen decennium een grote vlucht genomen. Met als gevolg dat het elektriciteitsnet overal in de provincie de afgelopen jaren de maximale capaciteit voor teruglevering heeft bereikt. Producenten van wind- en zonnestroom die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen komen op een wachtlijst. De netbeheerders zijn in gesprek met grote producenten van wind- en zonnestroom om afspraken te maken over spitsmijden, waarbij zij tijdens topdrukte op het elektriciteitsnet hun installaties tegen een vergoeding afschakelen of hun opgewekte stroom opslaan om op een rustiger moment aan het net te leveren. Zo ontstaat er ruimte op het net voor partijen op de wachtlijst die ook grootschalig opgewekte stroom aan het net willen leveren.

Landelijke situatie

Op steeds meer plekken in ons land is een nieuwe aansluiting of verzwaring voor een bedrijf of woning niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om een serieuze versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Netbeheerders werken iedere dag hard aan de grootschalige verbouwing van het Nederlandse energiesysteem. Dit jaar wordt een totale investering verwacht van ruim 5 miljard euro. De investeringen van de netbeheerders groeien de komende jaren naar 8 miljard euro per jaar.

Bouwen, spitsmijden en ander gedrag

De belangrijkste focus van de netbeheerders is het sneller realiseren van elektriciteitsstations en het leggen van kabels. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat overheden sneller keuzes maken over wanneer en waar welke energie-infrastructuur moet komen. Daarnaast moet er sneller grond beschikbaar komen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet en vergunningen en procedures worden versneld.

Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. Het elektriciteitsnet moeten we ook efficiënter benutten, bijvoorbeeld door spitsmijden financieel aantrekkelijker en minder vrijblijvend te maken en het net zwaarder te belasten waar dat veilig mogelijk is.

Het nieuwe energiesysteem vraagt daarnaast om ander gedrag van alle gebruikers, waarbij vooral elektriciteit wordt gebruikt wanneer er veel duurzame opwek van wind of zon is en minder elektriciteit wordt gebruikt tijdens piekuren. De netbeheerders vertrouwen op een snelle invoering van de vandaag door het kabinet aangekondigde maatregelen, waaronder het versneld toepassen van netbewust laden van voertuigen, slimme aanstuurbare apparaten de norm maken en een stimuleringsprogramma voor energyhubs. Het kabinet en de netbeheerders willen daarnaast vanaf komend jaar proactief flextenders starten waarmee bedrijven, zoals een batterij-exploitant, voor een langere periode op strategische plekken meer dan 1GW aan ruimte op het stroomnet kunnen aanbieden tijdens piekmomenten.

Beperken impact

Netbeheerders verwachten met de vandaag door het kabinet aangekondigde maatregelen het elektriciteitsnet meer te kunnen ontlasten en beter te benutten, zodat ze meer klanten kunnen aansluiten. Om zo vertragingen voor woningbouw en impact op economische groei en de verduurzaming van Nederland te beperken. De regionale impact van de maatregelen worden komende tijd verder doorgerekend.

Meer informatie

Nieuwsbericht Netbeheer Nederland
Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken en Klimaat