Transportcapaciteit

Het aantal initiatieven om duurzame energie op te wekken neemt flink toe. Dat heeft gevolgen voor het bestaande energienetwerk en vraagt soms om aanpassingen of uitbreidingen. Door vooraf te controleren of de beschikbare transportcapaciteit voldoende is, kun jij inschatten of je jouw initiatief daadwerkelijk kunt realiseren - op relatief korte termijn of eventueel later. Wij toetsen dit voor je.

Dit is momenteel in ons verzorgingsgebied alleen noodzakelijk voor zogeheten grootverbruikklanten. Particulieren en kleinverbruikklanten kunnen altijd terugleveren.

Grootverbruik of kleinverbruik?

Je denkt misschien dat je als zakelijke klant per definitie een grootverbruikaansluiting hebt, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Dat hangt van de zwaarte van je aansluiting af. Als je al een aansluiting hebt, kun je zelf snel nagaan of je onder klein- of grootverbruik valt. Betaal je alle kosten voor gas en elektriciteit via je energieleverancier? Dan heb je een kleinverbruikaansluiting. Krijg je van je netbeheerder een aparte rekening voor netbeheer en betaal je de rest via je energieleverancier? Dan heb je een grootverbruikaansluiting en een ATO, een aansluit- en transportovereenkomst.

De aansluit- en transportovereenkomst (ATO)

Staat er op je aansluit- en transportovereenkomst (ATO) geen gecontracteerd transportvermogen 'teruglevering', of staat er een vermogen van 0 kW? Dan is het niet toegestaan om hier zonder meer duurzaam opgewekte energie op terug te leveren. Zou je dit toch graag willen? Dan gaan wij als netbeheerder eerst toetsen of er voldoende capaciteit is in het elektriciteitsnet.

Meer informatie

Lees ook meer over gecontracteerd transportvermogen en het proces hoe je wijzigingen bij ons kenbaar kunt maken.