Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, maar wordt op een andere manier geproduceerd. De basis van groen gas is biogas; een gas dat ontstaat uit vergisting van mest en biologische restproducten uit de voedingsindustrie. Biogas kan worden opgewerkt naar groen gas. Het krijgt dan dezelfde eigenschappen als aardgas en kan worden ingevoed op het gasnet van Coteq.

Enorme stijging

Sinds afgelopen maand is er een nieuwe groengasinvoeder op het gasnetwerk van Coteq aangesloten die ruim 1000 kuub groen gas per uur invoedt. Dat is voldoende gas voor 6000 huishoudens!
De verwachting is dat deze vergister ongeveer 8 miljoen kuub groengas per jaar gaat invoeden op het gasnet van Coteq.
Daarmee komt de totale groengasinvoeding in het gasnet van Coteq in 2024 boven de 25 miljoen kuub per jaar uit! En dat is 40% meer dan in 2023.
In 2023 werd bijna 18 miljoen kuub ingevoed en was het aandeel groen gas in het Coteq gasnet 11%. Met deze nieuwe invoeder erbij wordt dit in 2024 ruim 16%.

Groen gas produceren en terugleveren

Als je overweegt om met jouw bedrijf groen gas te gaan produceren en terug te leveren aan het gasnet, is het belangrijk om te checken of het haalbaar is. Laat via dit formulier weten dat je de belangstelling hebt.