Het beleid van de overheid is erop gericht om het gebruik van aardgas terug te dringen. Daarom is voor nieuwbouwpanden de aansluitplicht op het gasnet vervallen. Wij steunen de ambitie om Nederland zo snel mogelijk CO2-neutraal te maken. Het vervallen van de aansluitplicht voor aardgas beschouwen wij dan ook als een goede stap.

Voor wie geldt dit?

Het vervallen van de aansluitplicht geldt voor kleinverbruikaansluitingen (tot 40 m3 per uur). Woningen vallen ook in deze categorie. Alleen in enkele uitzonderlijke situaties mogen deze bouwwerken voorzien worden van een gasaansluiting.

Gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar ook voor bestaande gebouwen de aansluitplicht vervalt, omdat in dat gebied een andere warmtevoorziening aanwezig is of komt (bijvoorbeeld een warmtenet). Deze gebieden worden gemeld aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt), die dit bijhoudt in een register.

Gasaansluitingen in nieuwbouw

Vergunningaanvraag ingediend voor 1 januari 2019?

Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) ingediend vóór 1 januari 2019? Dan mag - afhankelijk van in welke gemeente gebouwd wordt - de nieuwbouw misschien nog aangesloten worden op ons gasnet.

Vergunningaanvraag ingediend op of na 1 januari 2019?

Als de vergunningaanvraag op of na 1 januari 2019 is ingediend, kom je niet in aanmerking voor een gasaansluiting.

Gasaansluitingen bestaande bouw

Voor een bestaand gebouw kunnen we indien gewenst een aansluiting op het gasnet regelen. Met als uitzondering van bestaande gebouwen in gebieden die de gemeente heeft aangewezen als gebieden waar de aansluitplicht vervalt.

Alle wijzigingen van bestaande aansluitingen zoals capaciteitswijzigingen of verplaatsingen blijven gewoon mogelijk.

Heb je nog vragen?

Wij realiseren ons dat het vervallen van de gasaansluitplicht tot onduidelijkheden en/of knelpunten kan leiden. Neem dan gerust even contact met ons op via e-mail info@coteq.nl, maak gebruik van het contactformulier of bel tussen 8:00 en 17:00 uur op werkdagen 0546 836 666.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Contact opnemen