Ontwerp investeringsplan 2024

In het ontwerp investeringsplan 2024 presenteren we onze zienswijze op de ontwikkelingen in de energietransitie en geven we een doorkijk welke investeringen in onze netten nodig zijn. Dit plan is samen met landelijke en regionale netbeheerders, maar ook met andere betrokken partijen, waaronder gemeenten en vertegenwoordigers van bouwbedrijven tot stand gekomen. In deze editie zijn voor het eerst ook de provinciale energieplannen (pMIEK) meegenomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) toetst of het plan voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Consulatie ontwerpinvesteringsplan 2024 Coteq Netbeheer
We bieden het ontwerpinvesteringsplan ter consultatie aan op Ontwerp IP 2024.
Je hebt tot 29 november 2023 de mogelijkheid een zienswijze bij ons in te dienen.

Zienswijze indienen
Wil je een zienswijze indienen? Download dan dit formulier Formulier zienswijze IP 2024.
Stuur na het invullen van het formulier dit document retour naar info@coteq.nl onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpinvesteringsplan 2024’.

Na het indienen van jouw zienswijze
Nadat je je zienswijze hebt ingediend, gaan wij ermee aan de slag. Wij voegen de verzamelde zienswijzen als bijlage toe aan de het ontwerpinvesteringsplan en geven een toelichting hoe we ze verwerken. Op 1 januari 2024 bieden we het Investeringsplan 2024 aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan die het vervolgens toetst. Na deze toetsing stelt Coteq het Investeringsplan vast.

Het IP2022

Coteq Netbeheer heeft hard gewerkt aan het investeringsplan 2022 (IP2022) waarin we je informeren over onze plannen om onze energievoorziening in de regio te onderhouden en uit te breiden. Het geschikt maken en houden van ons netwerk voor (duurzame) energie en de veranderende energiemarkt lopen als een rode draad door ons plan heen. Ons investeringsplan is begin april 2022 definitief vastgesteld.

Download het IP2022 van Coteq (nieuw tabblad opent zich)

Download de tabellen in Excel

Bekijk ook de investeringsplannen van voorgaande jaren.

Contract bekijken

Toetsing ACM

De wet vraagt een grotere mate van detail van het investeringsplan en regelt ook dat de ACM het toetst. Wij bieden ons investeringsplan een bepaalde periode aan het publiek aan ter consultatie. De zienswijzen die we ontvangen voegen we vervolgens toe als bijlage. We bieden daarna ons investeringsplan aan bij de ACM. Na toetsing door de ACM stellen we het plan definitief vast.

Neem contact met ons op

Meer informatie

Bekijk het bericht van Netbeheer Nederland of neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde vragen

Wat is een investeringsplan?

Een investeringsplan informeert je over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van een netbeheerder.

Lees meer
Waarom stelt Coteq een investeringsplan op?

Een investeringsplan informeert je over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van een netbeheerder.

Lees meer
Alle algemene FAQs