De beschikbare transportcapaciteit voor elektriciteit in Almelo

In Almelo is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Onderstaande informatie over de beschikbare capaciteit is dan ook alleen van toepassing voor klanten met een aansluiting groter dan 3x80 ampère.

Congestie voor teruglevering

Almelo wordt gevoed door de hoogspanningsstations Almelo-Mosterdpot en Almelo-Urenco. Aangezien de congestie in het hoogspanningsnet van TenneT zit onderzoekt de landelijk netbeheerder TenneT of er op basis van de nieuwe Netcode congestiemanagement voor Almelo mogelijk is. Dit onderzoek is niet alleen gericht op Almelo, maar op de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. De resultaten van het congestieonderzoek van TenneT worden verwacht in februari 2025. De verwachte structurele congestie voor teruglevering duurt minimaal tot 2027, maar mogelijk langer tot aan uiterlijk 2032.

Congestie voor afname

Op 19 juni 2023 heeft onze bovenliggende regionale netbeheerder Enexis transportschaarste voor afname op het station Almelo Urenco aangekondigd. Op 17 augustus 2023 heeft Enexis dit ook aangekondigd voor Almelo Mosterdpot en geldt het niet meer alleen voor teruglevering. Vanaf nu is er op dit station geen transportcapaciteit voor afname meer vrij voor grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère). 

Congestieonderzoek Enexis voor station Almelo Urenco: geen extra transportvermogen 

Enexis Netbeheer heeft de mogelijkheden van congestiemanagement onderzocht voor het gebied dat is aangesloten op station Almelo Urenco. De uitkomst van dit onderzoek is half februari 2024 op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd. Dit onderzoek was gericht op de congestie voor het afnemen van elektriciteit. Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen transportvermogen voor nieuwe aanvragen ter beschikking kan worden gesteld. Dit komt doordat de natuurlijke groei al groter is dan op basis van congestiemanagement aan transportcapaciteit beschikbaar kan komen.

Congestieonderzoek Enexis voor station Almelo Mosterdpot: onderzoek nog niet afgerond

Het congestieonderzoek voor Almelo Mosterdpot loopt nog. Enexis publiceert alle afgeronde onderzoeken op hun website

Congestieonderzoek TenneT voor Almelo 

Het hoogspanningsnet zit in heel Overijssel, dus ook in Almelo, aan de maximale capaciteit door het hoge tempo waarin ondernemers en consumenten extra transportcapaciteit vragen. TenneT is een een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om congestiemanagement (spitsmijden) toe te passen. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2025 verwacht.

Duur van de congestieperiode voor afname

Enexis verwacht de netverzwaring eind 2028 gerealiseerd te hebben. De planning kan een grote afhankelijkheid hebben van de planning van de benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. Als er geen ruimte in de congestieonderzoeken gevonden wordt betekent dit dat de structurele congestie blijft tot het moment dat de netverzwaring is gerealiseerd. Voor Almelo is dat voor beide stations gepland voor eind 2028. Mogelijk biedt het congestieonderzoek voor station Almelo Mosterpot nog ruimte op het net. Voor Almelo Urenco betekent dit dat de structurele netcongestie voor afname blijft bestaan tot eind 2028. 

Let op: er is op beide stations in Almelo ook congestie afgeroepen door TenneT. Dat wil zeggen dat ook na de uitbreidingen van Enexis congestie kan blijven bestaan totdat ook TenneT de congestie heeft opgelost. TenneT verwacht dat de congestie tot minimaal 2029 duurt, maar mogelijk langer tot aan uiterlijk 2031.  Kijk op de website van TenneT voor meer informatie over het congestieonderzoek. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2025 verrwacht. 

 

 

De actuele status in Coteq-gebied.
De actuele status in Coteq-gebied.

Een aanvraag doen in Almelo?
 

Dat doe je via Mijnaansluiting.nl

Heb je je aanvraag voor een nieuwe of zwaardere grootverbruikaansluiting aangevraagd via mijnaansluiting.nl? Dan plaatsen wij je op de wachtlijst, zodra wij de volledige opdracht ontvangen hebben. Een volledige opdracht bestaat uit getekende offerte + bijbehorende aansluit- en transport overeenkomst (ATO). Nadat wij de volledige opdracht ontvangen hebben, zullen wij de gevraagde aansluiting zoals overeengekomen in de offerte realiseren. Dit betekent dat wij de de aansluiting realiseren, maar je voor het gewenste (extra) transportvermogen op de wachtlijst komt te staan. Dit geldt zowel voor het (extra) gewenste transportvermogen voor levering als voor teruglevering van elektriciteit. Voor bestaande grootverbruik klanten betekent dit dat ze niet meer mogen verbruiken of terugleveren dan hun huidige gecontracteerd transportvermogen, zoals vermeld op uw huidige ATO. Zodra er weer transportcapaciteit beschikbaar is informeren wij de klanten.
* de ACM kijkt naar de mogelijkheden voor maatschappelijk prioriteren

Wel indienen, ondanks congestie!

Ondanks de afgekondigde congestie, vragen we je om de aanvraag wel in te dienen. Zo kunnen we rekening houden met jouw behoefte in onze plannen en ben je na het terugsturen van de volledige opdracht verzekerd van een plek op onze wachtlijst. Lees meer over transportschaarste in ons verzorgingsgebied en wat de gevolgen zijn voor jou als klant.

 

Alles over congestie

Meer gerelateerde veelgestelde vragen