Congestie

Hoeveel transportcapaciteit is er in Goor beschikbaar?

In Goor is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Hoeveel transportcapaciteit is er in Oldenzaal beschikbaar?

In Oldenzaal is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Hoeveel transportcapaciteit is er in Almelo beschikbaar?

In Almelo is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Kan ik als grootverbruikklant een aanvraag doen om mijn stroomaansluiting te verzwaren?

Ja, je kunt als grootverbruikklant nog een aanvraag doen om je stroomaansluiting te verzwaren. Zodra je de aanvraag hebt ingediend, word je op een wachtlijst geplaatst. Lees verder voor meer details over het proces van het verzwaren van je stroomaansluiting.

Lees meer
Kan ik als grootverbruikklant een verzoek indienen voor verhoging van mijn gecontracteerd transportvermogen?

Als je een grootverbruikklant bent en je wilt je gecontracteerde transportvermogen verhogen, kun je een verzoek indienen. Dit verzoek plaatst je op een wachtlijst. Lees verder voor meer informatie over het indienen van een verzoek tot verhoging van je gecontracteerde transportvermogen.

Lees meer
Kan ik als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal een nieuwe aansluiting aanvragen?

Ja, als een grootverbruikklant kun je nog steeds een aanvraag indienen voor een nieuwe aansluiting. Zodra je dit doet, kom je op een wachtlijst te staan. Voor verdere details over het aanvragen van een aansluiting, lees verder.

Lees meer
Merk ik iets van de krapte op het elektriciteitsnet?

Als particuliere of zakelijke klant met een kleinverbruikaansluiting merk je niet direct iets van de krapte op het elektriciteitsnet. Voor een zakelijke klant met een grootverbruikaansluiting ligt dit anders. Voor meer informatie over het elektriciteitsnet, lees verder.

Lees meer
Wat is er aan de hand als er congestie op het elektriciteitsnet ontstaat?

Congestie vindt plaats op het moment dat het transport van stroom groter is dan de capaciteit van het netwerk. Lees verder voor meer informatie over congestie.

Lees meer
Waarom kondigen Enexis en TenneT congestie af? 

De afkondiging van congestie wordt gedaan door de netbeheerder van het specifieke netwerk waar de congestie voorkomt. In ons verzorgingsgebied voor elektriciteit (Almelo, Goor en Oldenzaal) gaat het in dit specifieke geval om de hoogspannings- en middenspanningsnetwerken van Enexis en TenneT.

Lees meer
Is er in het hele gebied van Coteq sprake van congestie?

Ja, er is sinds 20 december 2023 in het hele verzorgingsgebied van Coteq sprake van congestie voor zowel afname als teruglevering. Lees verder voor meer informatie over congestie.

Lees meer
Ik ben een grootverbruikklant en ik heb momenteel extra capaciteit nodig. Wat is er mogelijk?

Extra capaciteit voor grootverbruikklanten is op dit moment niet mogelijk. In ons hele verzorgingsgebied is de maximale transportcapaciteit in ons net voor zowel afname als teruglevering voor grootverbruik bereikt. Lees verder voor meer informatie over congestie bij grootverbuikklanten.

Lees meer
Wat gebeurt er als ik mijn verbruikslimiet overschrijd?

Het is in een gebied met afgekondigde congestie niet toegestaan je verbruikslimiet (gecontracteerde transportvermogen) te overschrijden. Overschrijd je het toch? Dan passen we je gecontracteerde vermogen niet automatisch aan en ontvang je een brief met de oproep je piekvermogen te verlagen. Lees verder voor informatie over het aanvragen van meer transportvermogen.

Lees meer
Wat betekent de afgekondigde congestie voor mijn gecontracteerde transportvermogen?

In Almelo, Goor en Oldenzaal is er sprake van transportschaarste (congestie). Je mag daarom als grootverbruikklant jouw gecontracteerde transportvermogen niet overschrijden.

Lees meer
Als ik geen extra capaciteit nodig heb, heeft de congestie dan voor mij nog gevolgen?

Als je als klant met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80 ampère) geen extra capaciteit nodig hebt, dan zijn er voor jou geen directe gevolgen. Particuliere klanten of zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting t/m 3x80 ampère merken niets van de afgekondigde congestie.

Lees meer
Kan ik mijn offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring in Almelo, Goor of Oldenzaal verlengen?

Nee, je kunt als grootverbruikklant je offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring niet verlengen. Dit is vanwege de afgekondigde transportschaarste. Voor meer informatie, lees verder.

Lees meer
Wat gebeurt er met mijn contractwaardes in een congestiegebied als mijn piekvermogen later in het jaar plaatsvindt?

De contractwaardes worden voor grootverbruikklanten in Almelo, Goor en Oldenzaal (waar congestie afgekondigd is) niet automatisch opgehoogd op het moment dat je later in het jaar je piekvermogen bereikt. Jouw contractwaardes zoals vastgesteld in je aansluit- en transportovereenkomst (ATO) blijven voor onbepaalde tijd geldig.

Lees meer
Wordt mijn huidige verbruik (piekvermogen) als grootverbruikklant verlaagd?

Wij verlagen de contractwaardes van jou als grootverbruikklant niet zomaar. Dit doen we alleen als je dit zelf zou willen en dus op verzoek. De waardes in jouw contract blijven gewoon van toepassing, ondanks de afgekondigde congestie. Lees verder voor meer informatie over het verlagen van contractwaardes.

Lees meer
Wat kan ik als grootverbruikklant doen om het stroomnet minder te belasten?

Je kunt als grootverbruikklant meehelpen door het energienet minder (in hoge pieken) te belasten. Ontdek hier hoe je kunt helpen.

Lees meer
Wat betekent de afgekondigde congestie voor mijn offerte?

Voor grootverbruikklanten met een offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring in Almelo, Goor of Oldenzaal verandert er niets. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Welk onderzoek starten Enexis, TenneT, Rendo en Coteq nu op? 

Netbeheerders TenneT, Enexis, Rendo en wij gaan samen onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers (congestiemanagement).

Lees meer