In gebieden waar het elektriciteitsnet de vraag naar transportcapaciteit niet aankan, is er sprake van congestie. Congestie kan voorkomen in het hoogspanningsnet van TenneT, in het bovenliggende net van Enexis en in het elektriciteitsnet van Coteq. Het onderzoek naar congestiemanagement wordt uitgevoerd door de netbeheerder waar de congestie zit, in dit geval Enexis.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen