De afkondiging van congestie wordt gedaan door de netbeheerder van het specifieke netwerk waar de congestie voorkomt. In ons verzorgingsgebied voor elektriciteit (Almelo, Goor en Oldenzaal) gaat het in dit specifieke geval om de hoogspannings- en middenspanningsnetwerken van Enexis en TenneT.

Meer over congestie en het netwerk

In gebieden waar het elektriciteitsnet de vraag naar transportcapaciteit niet aankan, is er sprake van congestie. Dit kan zowel een te grote vraag naar energie tegelijkertijd betreffen, als een te groot aanbod van energie (teruglevering van duurzaam opgewekte energie). Congestie kan op verschillende plekken voorkomen, namelijk in het hoogspanningsnet van TenneT, in het bovenliggende middenspanningsnetwerk en in het laagspanningsnetwerk.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen