Energienet in balans

Het in balans houden van het energienet is best een uitdaging. Zo moet er altijd net zoveel energie in het energienet gestopt worden als dat er verbruikt wordt. Gebeurt dit niet, dan kan de stroom uitvallen omdat er niet voldoende elektriciteit beschikbaar is. Miljoenen mensen en bedrijven gebruiken de hele dag energie en leveren energie terug op het net. Dus hoe weet je nou hoeveel energie er verbruikt wordt en hoeveel je terug in het net moet stoppen? Gelukkig zijn daar speciale rekenmethoden voor.

Wij (Coteq) en de andere netbeheerders schatten daarmee in hoeveel energie we denken dat onze klanten gaan gebruiken. Die energie wordt ingekocht en in het net gestopt. De methode die we altijd gebruikten werd steeds minder nauwkeurig door de toename van zonnepanelen, windmolens, elektrisch vervoer en door klimaatverandering. De nieuwe rekenregels helpen ons bij deze ontwikkelingen.

Rekenmethoden vooraf opgesteld

Elk jaar werden de rekenmethoden voor het toewijzen van energievolumes vooraf opgesteld. Maar door klimaatverandering, de toename van duurzame energieopwekkers zoals zonnepanelen en windmolens en door de groei van elektrisch rijden werden deze methoden steeds minder precies. Het gevolg? Een verstoorde marktwerking en stijgende kosten die uiteindelijk aan de klant werden doorbelast. Allerlei energiepartijen werkten samen om dit aan te pakken en een nieuwe, nauwkeurigere methode te ontwikkelen om energiestromen toe te wijzen. Deze methode houdt nu ook rekening met weersinvloeden en actuele teruglevering van elektriciteit uit duurzame energiebronnen.

Grote opgave

Het invoeren van de nieuwe rekenregels was een grote klus. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om vanaf 1 april 2023 deze nieuwe methode te introduceren. Dit hebben we gerealiseerd binnen het programma Allocatie 2.0. Hierin werken regionale netbeheerders (Enexis, Liander, RENDO, Stedin, Westland Infra en wij), landelijke netbeheerders (TenneT en GTS), verschillende marktpartijen, EDSN en MFFBAS samen aan verbeterinitiatieven in de energiesector.

Wij zijn trots op de resultaten en bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van dit project! Op naar de volgende mijlpaal.