Aansluitingen

Hoeveel transportcapaciteit is er in Goor beschikbaar?

In Goor is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Hoeveel transportcapaciteit is er in Oldenzaal beschikbaar?

In Oldenzaal is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Hoeveel transportcapaciteit is er in Almelo beschikbaar?

In Almelo is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Kan ik als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal een nieuwe aansluiting aanvragen?

Ja, als een grootverbruikklant kun je nog steeds een aanvraag indienen voor een nieuwe aansluiting. Zodra je dit doet, kom je op een wachtlijst te staan. Voor verdere details over het aanvragen van een aansluiting, lees verder.

Lees meer
Merk ik iets van de krapte op het elektriciteitsnet?

Als particuliere of zakelijke klant met een kleinverbruikaansluiting merk je niet direct iets van de krapte op het elektriciteitsnet. Voor een zakelijke klant met een grootverbruikaansluiting ligt dit anders. Voor meer informatie over het elektriciteitsnet, lees verder.

Lees meer
Wat is er aan de hand als er congestie op het elektriciteitsnet ontstaat?

Congestie vindt plaats op het moment dat het transport van stroom groter is dan de capaciteit van het netwerk. Lees verder voor meer informatie over congestie.

Lees meer
Is er in het hele gebied van Coteq sprake van congestie?

Ja, er is sinds 20 december 2023 in het hele verzorgingsgebied van Coteq sprake van congestie voor zowel afname als teruglevering. Lees verder voor meer informatie over congestie.

Lees meer
Ik ben een grootverbruikklant en ik heb momenteel extra capaciteit nodig. Wat is er mogelijk?

Extra capaciteit voor grootverbruikklanten is op dit moment niet mogelijk. In ons hele verzorgingsgebied is de maximale transportcapaciteit in ons net voor zowel afname als teruglevering voor grootverbruik bereikt. Lees verder voor meer informatie over congestie bij grootverbuikklanten.

Lees meer
Wat gebeurt er als ik mijn verbruikslimiet overschrijd?

Het is in een gebied met afgekondigde congestie niet toegestaan je verbruikslimiet (gecontracteerde transportvermogen) te overschrijden. Overschrijd je het toch? Dan passen we je gecontracteerde vermogen niet automatisch aan en ontvang je een brief met de oproep je piekvermogen te verlagen. Lees verder voor informatie over het aanvragen van meer transportvermogen.

Lees meer
Wat betekent de afgekondigde congestie voor mijn gecontracteerde transportvermogen?

In Almelo, Goor en Oldenzaal is er sprake van transportschaarste (congestie). Je mag daarom als grootverbruikklant jouw gecontracteerde transportvermogen niet overschrijden.

Lees meer
Als ik geen extra capaciteit nodig heb, heeft de congestie dan voor mij nog gevolgen?

Als je als klant met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80 ampère) geen extra capaciteit nodig hebt, dan zijn er voor jou geen directe gevolgen. Particuliere klanten of zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting t/m 3x80 ampère merken niets van de afgekondigde congestie.

Lees meer
Kan ik mijn offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring in Almelo, Goor of Oldenzaal verlengen?

Nee, je kunt als grootverbruikklant je offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring niet verlengen. Dit is vanwege de afgekondigde transportschaarste. Voor meer informatie, lees verder.

Lees meer
Wat gebeurt er met mijn contractwaardes in een congestiegebied als mijn piekvermogen later in het jaar plaatsvindt?

De contractwaardes worden voor grootverbruikklanten in Almelo, Goor en Oldenzaal (waar congestie afgekondigd is) niet automatisch opgehoogd op het moment dat je later in het jaar je piekvermogen bereikt. Jouw contractwaardes zoals vastgesteld in je aansluit- en transportovereenkomst (ATO) blijven voor onbepaalde tijd geldig.

Lees meer
Wordt mijn huidige verbruik (piekvermogen) als grootverbruikklant verlaagd?

Wij verlagen de contractwaardes van jou als grootverbruikklant niet zomaar. Dit doen we alleen als je dit zelf zou willen en dus op verzoek. De waardes in jouw contract blijven gewoon van toepassing, ondanks de afgekondigde congestie. Lees verder voor meer informatie over het verlagen van contractwaardes.

Lees meer
Wat kan ik als grootverbruikklant doen om het stroomnet minder te belasten?

Je kunt als grootverbruikklant meehelpen door het energienet minder (in hoge pieken) te belasten. Ontdek hier hoe je kunt helpen.

Lees meer
Wat betekent de afgekondigde congestie voor mijn offerte?

Voor grootverbruikklanten met een offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring in Almelo, Goor of Oldenzaal verandert er niets. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Welk onderzoek starten Enexis, TenneT, Rendo en Coteq nu op? 

Netbeheerders TenneT, Enexis, Rendo en wij gaan samen onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers (congestiemanagement).

Lees meer
Welke soorten stroomaansluitingen bestaan er?

We kennen in Nederland 1-fase- en 3-fasen-elektriciteitsaansluitingen. Wat betekent dat precies? Welke soorten zijn er allemaal? Lees verder voor meer informatie over stroomaansluitingen.

Lees meer
Welke soorten gasaansluitingen bestaan er?

We kennen in Nederland verschillende typen gasaansluitingen, variërend van G4 tot en met G25- en grootverbruikaansluitingen. Lees verder voor meer informatie over gasaansluitingen.

Lees meer
Waarom wordt de gasaansluiting volledig verwijderd?

Onderzoeksinstituut Kiwa Technology heeft onderzoek gedaan hoe een woning veilig aardgasloos wordt gemaakt wanneer de aardgasaansluiting permanent niet meer wordt gebruikt. Kiwa concludeert dat het volledig verwijderen van de aardgasaansluiting een veilige permanente oplossing is.

Lees meer
Waar kan ik een verwijdering voor een gasaansluiting aanvragen?

Je kunt een verwijdering van je gasaansluiting aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

Lees meer
Wie mag de gasaansluiting verwijderen?

Vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt en de voorschriften die hiervoor gelden mag dit uitsluitend uitgevoerd worden door de netbeheerder of de door de netbeheerder aangewezen aannemers. Lees verder voor meer informatie over de verwijdering van je gasaansluiting.

Lees meer
Waarom bestaat mijn gecontracteerd transportvermogen uit twee waardes?

Je gecontracteerde transportvermogen wordt uitgedrukt in kW (kilowatt) en bestaat uit twee waardes, te weten verbruik en teruglevering. Meer weten over je gecontracteerde transportvermogen? Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Wat is gecontracteerd transportvermogen?

Het gecontracteerd transportvermogen is het vermogen dat we voor grootzakelijke klanten reserveren. Lees verder voor meer informatie over gecontracteerd transportvermogen.

Lees meer
Welke aansluiting heb ik nodig als ik duurzame energie opwek en teruglever?

Als je elektriciteit gaat terugleveren, dan mag je met een bestaande éénfase-aansluiting een installatie tot 5,5kVA (25A) aansluiten. Dit houdt in dat je een éénfase omvormer tot 5,5 kVA kunt aansluiten op de meterkast. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Wat is de aansluitwaarde van mijn elektriciteitsaansluiting?

De aansluitwaarde van je elektriciteitsaansluiting staat vermeld op de rekening van je energieleverancier. Lees verder voor meer informatie over de aansluitwaarde van je elektriciteitsaansluiting.

Lees meer
Welke capaciteit heeft mijn hoofdzekering?

Je vindt de capaciteit van je hoofdzekering terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Lees verder voor meer informatie over je hoofdzekering.

Lees meer
Ik heb een nieuwe kleinverbruikaansluiting aangevraagd via Mijnaansluiting.nl, en dan?

Op Mijnaansluiting.nl staat precies vermeld wat je moet doen om je aansluiting aan te vragen of te wijzigen. Lees verder voor meer informatie over je aansluiting.

Lees meer
Wanneer kan ik elektriciteit verwachten als ik een nieuwe aansluiting heb aangevraagd?

Wij streven ernaar aan om jouw aansluiting binnen de wettelijke aansluittermijn te realiseren. Wanneer je precies via jouw nieuwe aansluiting daadwerkelijk elektriciteit geleverd krijgt, hangt af van de door jou gekozen energieleverancier. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Wanneer kan ik gas verwachten als ik een nieuwe aansluiting heb aangevraagd?

Wij streven ernaar aan om jouw aansluiting binnen 16 weken te realiseren. Wanneer je precies via jouw nieuwe aansluiting daadwerkelijk gas geleverd krijgt, hangt af van de door jou gekozen energieleverancier. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Wat is groengas?

Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Producenten maken hierbij gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Lees verder voor meer informatie over groengas.

Lees meer
Wat houdt de SDE++-regeling van de overheid in?

De SDE++-subsidieregeling is een regeling voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie willen produceren of CO2-verminderende technieken gaan toepassen. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Hoe kan ik een groengasaansluiting aanvragen?

Als je overweegt groengas te gaan produceren en terug te leveren, heb je een groengasaansluiting nodig. Wat moet je daarvoor doen? Voor verdere instructies over het aanvraagproces van je groengasaansluiting, lees verder.

Lees meer