Aansluitingen

Kan ik als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal een aanvraag doen om mijn stroomaansluiting te verzwaren?

Ja, je kunt als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal nog een aanvraag doen om je stroomaansluiting te verzwaren. Je komt dan op een interesselijst te staan.

Lees meer
Kan ik als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal een verzoek indienen voor verhoging van mijn gecontracteerd transportvermogen?

Ja, je kunt als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal een verzoek indienen voor verhoging van je gecontracteerd transportvermogen. Je komt dan op een interesselijst te staan.

Lees meer
Kan ik als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal een nieuwe aansluiting aanvragen?

Ja, je kunt als grootverbruikklant in Almelo of Oldenzaal nog een aanvraag voor een nieuwe aansluiting doen. Je komt dan op een interesselijst te staan.

Lees meer
In Goor kondigt Enexis aan dat het netwerk het transport van stroom bijna niet meer aankan. Wat betekent dit voor klanten in Goor?

Dit betekent voor klanten in Goor dat er nog wel capaciteit op het netwerk beschikbaar is, maar deze is zeer beperkt. Wij raden iedereen aan een aanvraag te doen voor wijzigingen aan een bestaande aansluiting of een nieuwe aansluiting, voordat je daadwerkelijk investeringen gaat doen.

Lees meer
Merk ik iets van de krapte op het elektriciteitsnet?

Als particuliere of zakelijke klant met een kleinverbruikaansluiting merk je niet direct iets van de krapte op het elektriciteitsnet. Voor een zakelijke klant met een grootverbruikaansluiting ligt dit anders.

Lees meer
Wat is er aan de hand als er congestie op het elektriciteitsnet ontstaat?

Congestie vindt plaats op het moment dat het transport van stroom groter is dan de capaciteit van het netwerk. Er wordt dus meer gevraagd dan dat het elektriciteitsnetwerk aankan. Er is sprake van filevorming op de elektriciteitsweg.

Lees meer
Waarom kondigt Enexis congestie af? (Betreft afname)

In gebieden waar het elektriciteitsnet de vraag naar transportcapaciteit niet aankan, is er sprake van congestie. Het onderzoek naar congestiemanagement wordt uitgevoerd door de netbeheerder waar de congestie zit, in dit geval Enexis.

Lees meer
Is er in het hele gebied van Coteq sprake van congestie voor afname?

Nee, er is alleen sprake van congestie in Almelo en Oldenzaal. Voor Goor is er nog capaciteit voor afname beschikbaar, maar zeer beperkt.

Lees meer
Ik ben een grootverbruikklant en ik heb momenteel extra capaciteit nodig. Wat is er mogelijk? (Betreft afname)

Extra capaciteit voor grootverbruikklanten is op dit moment niet mogelijk. In heel Almelo en Oldenzaal is de maximale transportcapaciteit in ons net voor afname voor grootverbruik bereikt.

Lees meer
Wat gebeurt er als ik mijn verbruikslimiet overschrijd? (Betreft afname)

Als er niks verandert aan jouw verbruikersprofiel dan hoef jij geen problemen te verwachten. Mocht er toch een verandering optreden en je gaat daarbij over jouw gecontracteerd vermogen heen dan ontvang je een brief waarin je wordt opgeroepen om jouw piekvermogen te verlagen.

Lees meer
Wat betekent de afgekondigde congestie in Almelo en Oldenzaal voor mijn gecontracteerde transportvermogen? (Betreft afname)

In Almelo en Oldenzaal is er sprake van transportschaarste en mag je daarom als grootverbruikklant jouw gecontracteerde transportvermogen niet overschrijden.

Lees meer
Heb je momenteel geen extra capaciteit nodig? (Betreft afname)

Dan zijn er voor jou geen gevolgen.

Lees meer
Kan ik mijn offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring in Almelo of Oldenzaal verlengen?

Deze offerte blijft geldig tot en met de vervaldatum van de offerte. Je kunt de offerte niet meer verlengen.

Lees meer
Wat gebeurt er met mijn contractwaardes in een congestiegebied als mijn piekvermogen later dit jaar plaatsvindt? (Betreft afname)

De contractwaardes worden voor grootverbruikklanten in Almelo of Oldenzaal (waar congestie afgekondigd is) niet automatisch opgehoogd op het moment dat je later dit jaar je piekvermogen bereikt.

Lees meer
Wordt het huidige verbruik van de grootverbruikklant verlaagd? (Betreft afname)

Jouw huidige gecontracteerde vermogen zal niet gewijzigd worden en kan je blijven gebruiken. Het betreft alleen verhoging van contractvermogens, bijvoorbeeld bij nieuwe aansluitingen en wijzigingen.

Lees meer
Wat kan ik als grootverbruikklant doen om het stroomnet minder te belasten? (Betreft afname)

Je kunt als grootverbruikklant meehelpen en het energienet minder belasten.

Lees meer
Wat betekent de afgekondigde congestie voor mijn getekende offerte nieuwe aansluiting of verzwaring?

Voor grootverbruikklanten die een getekende offerte voor een nieuwe aansluiting of verzwaring in Almelo of Oldenzaal hebben verandert er niets.

Lees meer
Welk onderzoek start Enexis nu op? (Betreft afname)

Enexis heeft bij de afkondiging van structurele congestie aangegeven de mogelijkheden van congestiemanagement te willen onderzoeken. De uitbreiding van het net wordt naar verwachting pas in 2027 gerealiseerd.

Lees meer
Welke soorten stroomaansluitingen bestaan er?

We kennen in Nederland 1-fase- en 3-fasen-elektriciteitsaansluitingen. Wat betekent dat precies? Welke soorten zijn er allemaal?

Lees meer
Welke soorten gasaansluitingen bestaan er?

We kennen in Nederland verschillende typen gasaansluitingen, variërend van G4 tot en met G25- en grootverbruikaansluitingen.

Lees meer
Waarom wordt de gasaansluiting volledig verwijderd?

Onderzoeksinstituut Kiwa Technology heeft onderzoek gedaan hoe een woning veilig aardgasloos wordt gemaakt wanneer de aardgasaansluiting permanent niet meer wordt gebruikt. Kiwa concludeert dat het volledig verwijderen van de aardgasaansluiting een veilige permanente oplossing is.

Lees meer
Waar kan ik een verwijdering voor een gasaansluiting aanvragen?

Je kunt een verwijdering van je gasaansluiting aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

Lees meer
Wie mag de gasaansluiting verwijderen?

Vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt en de voorschriften die hiervoor gelden mag dit uitsluitend uitgevoerd worden door de netbeheerder of de door de netbeheerder aangewezen aannemers.

Lees meer
Waarom bestaat mijn gecontracteerd transportvermogen uit twee waardes?

Je gecontracteerde transportvermogen wordt uitgedrukt in kW (kilowatt) en bestaat uit twee waardes, te weten verbruik en teruglevering.

Lees meer
Wat is gecontracteerd transportvermogen?

Het gecontracteerd transportvermogen is het vermogen dat we voor grootzakelijke klanten reserveren.

Lees meer
Welke aansluiting heb ik nodig als ik duurzame energie opwek en teruglever?

Als je elektriciteit gaat terugleveren, dan mag je met een bestaande éénfase-aansluiting een installatie tot 5,5kVA (25A) aansluiten. Dit houdt in dat je een éénfase omvormer tot 5,5 kVA kunt aansluiten op de meterkast. Ontdek meer.

Lees meer
Wat is de aansluitwaarde van mijn elektriciteitsaansluiting?

De aansluitwaarde van je elektriciteitsaansluiting staat vermeld op de rekening van je energieleverancier.

Lees meer
Welke capaciteit heeft mijn hoofdzekering?

Je vindt de capaciteit van je hoofdzekering terug op de jaarrekening van je energieleverancier.

Lees meer
Ik heb een nieuwe kleinverbruikaansluiting aangevraagd via Mijnaansluiting.nl, en dan?

Op Mijnaansluiting.nl staat precies vermeld wat je moet doen om je aansluiting aan te vragen of te wijzigen. Lees meer.

Lees meer
Wanneer kan ik elektriciteit verwachten als ik een nieuwe aansluiting heb aangevraagd?

Wij streven ernaar aan om jouw aansluiting binnen de wettelijke aansluittermijn te realiseren. Wanneer je precies via jouw nieuwe aansluiting daadwerkelijk elektriciteit geleverd krijgt, hangt af van de door jou gekozen energieleverancier.

Lees meer
Wanneer kan ik gas verwachten als ik een nieuwe aansluiting heb aangevraagd?

Wij streven ernaar aan om jouw aansluiting binnen 16 weken te realiseren. Wanneer je precies via jouw nieuwe aansluiting daadwerkelijk gas geleverd krijgt, hangt af van de door jou gekozen energieleverancier.

Lees meer
Wat is groengas?

Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Producenten maken hierbij gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
Wat houdt de SDE++-regeling van de overheid in?

De SDE++-subsidieregeling is een regeling voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie willen produceren of CO2-verminderende technieken gaan toepassen.

Lees meer
Hoe kan ik een groengasaansluiting aanvragen?

Als je overweegt groengas te gaan produceren en terug te leveren, heb je een groengasaansluiting nodig. Wat moet je daarvoor doen?

Lees meer